Verplegen in het ziekenhuis

Het ziekenhuis! Dé plek waar het beroep van verpleegkundige begon.

Bekijk dit dossier

Museumweek 2022: open je wereld!

Vijf objecten uit onze collectie die vroeger alledaags gebruikt werden, maar nu steeds onbekender worden. Ken jij er een?

Bekijk dit dossier

Erfgoed

Bekijk hier de mooiste topstukken uit onze collectie

Bekijk dit dossier

Verplegen in het ziekenhuis

Waar verplegen we de patiënt. Thuis of in het ziekenhuis? Tegenwoordig worden patiënten - onder andere uit kostenoverwegingen - eerder naar huis gestuurd dan 25 jaar geleden. Verpleegkundigen krijgen daarom steeds meer alleen met ernstige zieken te maken. Hoe was dat in de 19e en de 20e eeuw? Hoe zagen ziekenhuizen er uit? Bestonden verpleegkundigen al en wat deden ze toen? Lees hier alles over de geschiedenis en de historie van het ziekenhuis.

1830 - 1880

Verplegen deed je thuis

Tot 1880 liet iedereen die het kon betalen zich thuis verplegen. Dit gebeurde door liefhebbende familie, buren of religieuze zusters. Gasthuizen gaven onderdak aan arme zieken, die geen thuis hadden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden de voorlopers van de hedendaagse ziekenhuizen. Er was  nog weinig bekend over oorzaken van ziektes of over effectieve behandelingen. Het belang van handen wassen, de basis voor een goede hygiëne, was nog maar net ontdekt. De meeste medicijnen die artsen nu voorschrijven, bestonden nog niet en de röntgenfoto moest nog worden uitgevonden. Ongeschoolde zaalmeiden en zaalknechten werkten op de ziekenzalen. Verpleegkundigen waren er nog niet.

<
>

Geglazuurde terra-cotta po

<
>

Zaalmeiden en -knechten

Het gasthuis was geen fijne plek om te verblijven. Niet voor patiënten en niet voor verzorgenden. Zaalmeiden en -knechten kwamen vaak uit arme gezinnen, waren ongeschoold en moesten de kost verdienen. Sommigen namen het niet zo nauw met de regels. Er zijn verhalen bekend van meiden en knechten die zich tegoed deden aan eten dat voor patiënten was bestemd. De donkere gangen van de gasthuizen zouden regelmatig getuige zijn geweest van al dan niet gewenste intimiteiten. Gegoede dames als Anna Reynvaan brachten in de tweede helft van de 19e eeuw verandering in deze wantoestanden. Daarmee begon de professionalisering van de verpleging.

<
>

Inhalatie-apparaat

Deze inhalator of pulverisator bestaat uit een koperen ketel waarin water door een spiritusbrandertje verhit wordt tot stoom. Door een horizontaal buisje geleid, zorgt de stoom voor onderdruk boven een verticaal buisje waardoor een geneesmiddel wordt aangezogen. Stoom en geneesmiddel worden samen als mengsel door ...

... een glazen mondstuk geblazen waar het door de patiënt kan worden ingeademd. Als geneesmiddel werden kruiden gebruikt die een heilzame werking hadden bij aandoeningen van de luchtwegen.


Periode
  • Van 1850 tot 1940

<
>

Koperen kruik

<
>

Museumweek 2022: open je wereld!

Van 4 tot 10 april 2022 is het Nationale Museumweek! Dit keer met het thema ‘open je wereld’. FNI doet hier natuurlijk graag aan mee. Hier zie je vijf objecten uit onze collectie die vroeger alledaags gebruikt werden, maar nu steeds onbekender worden. Ken jij er een?

Sleutelinsigne

Dit is geen gewone sleutel, maar een insigne die leerlingen kregen tijdens het volgen van de Verpleegkunde A opleiding aan het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Al in de 19e eeuw werd dit insigne uitgedeeld. Ook in het, eveneens Amsterdamse, Binnengasthuis kreeg je een soortgelijk insigne. De sleutel verwijst niet alleen naar de instelling, maar ook naar de symbolische sleutel van de hemelpoort van de apostel Petrus. Het Binnengasthuis had zelfs een...

...Petruskamer met een portret van hem aan de muur. In deze kamer maakten de leerlingen verpleegkunde hun eindexamen en vond de diploma-uitreiking plaats. Deze sleutelinsignes werden daarom ook wel gezien als de sleutel tot het vak!

<
>

Prikklok

Dit is een prikklok, bedoeld om wakker te blijven tijdens de nachtdienst. In de klok zat een kaart; de verpleegkundige moest elk kwartier een sleutel in een opening van de klok draaien, om zo een gaatje in de kaart te prikken. De hoofdverpleegkundige maakte aan het einde van een dienst de klok open, om te kijken hoe vaak er op de kaart was geprikt. Als je een keer had gemist, kon dat je zo een vakantiedag kosten!

<
>

Kopsnepper of scarificator

Tot 1890 was aderlaten een erkende methode voor medisch handelen. Voor het aderlaten bestonden verschillende methoden. Eén daarvan was het gebruik van de kopsnepper. In het ronde doosje zit een springveer waar scherpe mesjes aan vastzitten, de zogenaamde sneppers. Bij bediening van de springveer schieten de ...

... sneppers naar buiten en snijden een wond in de huid van de patiënt, waarna het bloed kan worden opgevangen. Overigens wordt aderlaten nog steeds wel eens toegepast, bijvoorbeeld met een te hoog ijzergehalte of bij bepaalde bloedafwijkingen. De apparatuur is inmiddels wel wat veranderd!

 


Periode
  • Van 1790 tot 1890

<
>

Noodfluit

Deze noodfluit werd gebruikt door verpleegkundigen in de psychiatrie. Een deel van het verplegend personeel woonde vaak intern, boven de cliëntenruimtes. Als er bijvoorbeeld ‘s nachts op de noodfluit werd geblazen door de nachtdienst, stormden zij in pyjama naar beneden om te hulp te schieten. Vaak ging het dan om een onrustige cliënt, die werd gekalmeerd door diegene in een nat laken te wikkelen.

<
>

Lighuisje

Dit is geen tuinhuis, maar een lighuisje! Het was bedoeld voor tuberculose (tbc) patiënten. Bij tbc heb je veel last van hoesten, kortademigheid en moeheid. Er werd geloofd dat regelmatig frisse lucht het helingsproces zou versnellen. Lighuisjes stonden vaak op een draaibaar onderstel, waardoor de mogelijkheid ontstond de opening in de richting van de zon of van de wind af te oriënteren. Ze werden afgeleverd bij tbc-patiënten thuis of gebruikt in sanatoria, herstellingsoorden die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote rol speelden in de bestrijding van tbc.

<
>

Erfgoed

Het Florence Nightingale Instituut beschikt over een eigen verpleegkundige collectie die bestaat uit foto's, objecten, egodocumenten en boeken. De collectie vind je terug in onze themadossiers, in de juiste context en met de bijbehorende verhalen. In dit dossier lichten we de topstukken uit in een mooie 360-presentatie.

Topstukken uitgelicht

Een echt online museum!

Net als in een 'echt' museum, kun je bij ons rondsnuffelen in de collectie en tentoonstellingen bezoeken in de vorm van themadossiers. Wij zijn er trots op dat we het museumschildje hebben en voldoen aan de eisen die het Nederlands Museumregister stelt.

<
>

Tinnen urinaal of 'piskannetje'

De oudste modellen urinaal waren gemaakt van tin. Dit urinaal is een staand model. Niet alleen om hem rechtop te kunnen neerzetten maar omdat in die tijd voor het gebruik een knielende houding in bed de gewoonte was. De zieke moest daarbij echter wel ondersteund worden. Bij dit voorwerp hoort een bijzonder verhaal, ...

... uit de herinneringen van verpleegkundige An Poot: 'Ik was op visite bij een oude tante Anna wonend op een kleine boerderij met een ongetrouwde neef. Tante Anna had voordien altijd voor haar oude moeder gezorgd, die 89 jaar is geworden. Opoe heette ook Anna, ik ben dus naar haar vernoemd. Maar na haar dood, vond tante Anna dat ik naar haar vernoemd zou zijn. Ik had zogezegd een streepje voor. Ik was al in de verpleging, vermoedelijk pas 20 jaar. Zij ging er van uit dat ik veel kennis bezat! Op een dag was ik bij haar op visite en zag ik op een tafeltje dat kannetje staan. Ik vroeg haar: tante, hoe komt u aan dit bijzondere kannetje? Zij keek mij ongelovig aan en zei: jij bent toch zuster, weet jij niet wat dit voor een kannetje is? Nee, zei ik, ik dacht dat het een bijzonder tinnen vaasje was. Nou, zei ze, jullie zullen in het ziekenhuis er wel een andere naam aan geven, maar wij noemden dit altijd een : 'PISKANNETJE'. Later mag je van mij erven. Maar toen ik afscheid nam, zei ze: neem het nu maar mee! Dat is het verhaal dat erbij hoort.'


Periode
  • Van 1800 tot 1920

<
>

De pop van zuster Stieltjes

Wijkverpleegster Antje Stieltjes verbaasde in 1898 vriend en vijand met een revolutionaire uitvinding. Ze ontwierp het ‘Werkmansverband’, een verband om fabrieksarbeiders die last hadden van eczeem slimmer te verbinden en ze zonder al te veel pijn te verschonen. Haar uitvinding paste ze toe op dit popje, ...

... dat ze instuurde naar de jury. Met haar uitvinding won ze op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid de hoofdprijs.


Periode
  • 1898

<
>

Uniform met hartjesschort

Vanaf het moment dat verplegen een beroep wordt, dragen verpleegsters en verplegers een uniform. Van lange statige zwarte jurken vroeger tot vrolijk gekleurde hesjes nu. Het meest bekende uniform is deze japon van grijsblauw keizerslinnen met de witte katoenen hartjesschort. Het uniform gaf de verpleegster status. ...

... Iedereen kon zien dat ze een belangrijk beroep uitoefende.


<
>

Witte sluier

Het uniform van de verpleegster was niet compleet zonder een kapje. In de vroegste periode waren dat lange zwarte sluiers, vaak erg onhandig en onhygiënisch in het gebruik. Toen het uniform stralend wit werd, paste daar ook een witte sluier bij. Eerst was de sluier lang, maar naarmate de tijd vorderde, werd ...

... deze steeds korter. Dit is al een kort model, dat voorafging aan het papieren verpleegsterkapje.


<
>

Voor deze website moesten we onze verpleegkundige collectie digitaliseren.

<
>

Beantwoord deze vraag en ontdek welke themadossiers voor jou interessant zijn.

De voor jou geselecteerde dossiers verschijnen naast elkaar. Je kunt via het pijltje in de rode balk aan de zijkant van het dossier verder klikken.

Verberg Ontdek wat deze site jou te bieden heeft