Lighuisje

Dit is geen tuinhuis, maar een lighuisje! Het was bedoeld voor tuberculose (tbc) patiënten. Bij tbc heb je veel last van hoesten, kortademigheid en moeheid. Er werd geloofd dat regelmatig frisse lucht het helingsproces zou versnellen. Lighuisjes stonden vaak op een draaibaar onderstel, waardoor de mogelijkheid ontstond de opening in de richting van de zon of van de wind af te oriënteren. Ze werden afgeleverd bij tbc-patiënten thuis of gebruikt in sanatoria, herstellingsoorden die vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote rol speelden in de bestrijding van tbc.