Privacy

Het Florence Nightingale Instituut gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft. We gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend om de content op onze website beter te laten aansluiten op de interesses van onze bezoekers. We verkopen gegevens niet aan derden. Reacties worden uitsluitend gepubliceerd na jouw toestemming. We doen ons uiterste best om ons aan deze richtlijnen te houden. Mocht je desondanks iets tegenkomen op deze website wat niet aan deze richtlijnen voldoet, laat het ons dan weten via info@fni.nl.

Lees hieronder wat wij doen om te voldoen aan de AVG.

Vrienden

a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens van haar Vrienden: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de vrienden te informeren en te kunnen bereiken (bv. informeren over activiteiten, verzenden van de nieuwsbrief, contributie innen).
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene vriend is van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Docenten
a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens van haar Docenten: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de docenten te informeren en te kunnen bereiken.
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene geregistreerde docent is van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Nieuwsbrief

a. Het FNI verzamelt de volgende gegevens voor het verzenden van haar nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de nieuwsbrief te verzenden.
b. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene op de verzendlijst staat van het FNI. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Algemeen

a. De lijsten met deze gegevens zijn alleen in te zien door de functionarissen die deze gegevens nodig hebben. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
b. De gegevensdragers waarop deze lijsten zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
c. Alle betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die het FNI van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.