Vermelding pleegzuster diploma

In het 'Maandblad voor Ziekenverpleging' van 1895 werd het aantal geslaagden voor het verpleegstersexamen van het Witte Kruis vermeld. Tussen de geslaagden van 15 november 1895 staat Lientje Kruysse genoemd.