Groningen

Na een periode van zes jaar als adjunct-directrice in Amsterdam werd Bets Bilgen in 1954 aangenomen voor dezelfde functie in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis in Groningen. Vanaf 1962 was zij regeringsdeskundige bij de examens voor het verkrijgen van het diploma Ziekenverpleging A. Op 30 april 1966 volgde een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een jaar later verliet ze het ziekenhuis. Ze overleed in 1996. Bij haar crematie herdacht men haar als een enthousiast, actief en praktisch persoon, een humoristische vrouw, die iets van de wereld wilde zien en een grote belangstelling had voor jonge mensen, nieuwe ontwikkelingen in het vak en andere culturen.