Een beter imago

Het instellen van de Dag van de Verpleging had tot doel te zorgen voor een beter aanzien van de verpleging, zowel binnen de beroepsgroep als daarbuiten. Op die manier hoopte men zoveel mogelijk nieuwe mensen aan te trekken en werkenden te behouden.