Wie was zuster Nelly?

Wie was Petronella Alida Goudkade (1870-1956), ofwel 'Zuster Nelly' afgebeeld door schilder Jan Toorop? Ellen Boonstra deed hier onderzoek naar en kwam tot nieuwe inzichten. Lees haar onderzoek hier.