Verblijf in India

Kitty Verbeek reisde de hele wereld af om verpleegkundige congressen bij te wonen of les te geven. Het vormde een belangrijk onderdeel van haar eigen ontwikkeling als verpleegkundige en docent. Met name haar ervaringen in India waren van grote invloed hierop.

Op 35-jarige leeftijd vertrok Kitty Verbeek in verband met haar baan bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar India. Eerder ging zij namens die organisatie al naar Egypte en Libanon.

 

In India verbleef zij vijfeneenhalf jaar, om daar een post-graduate opleiding voor verpleegkundigen in de psychiatrie op te richten. Ze deed dit samen met de medewerkers van het All India Institute of Mental Health in Bangalore. Voordat ze hiermee aan de slag ging, nam ze een jaar de tijd om kennis te maken met de levensbeschouwingen en culturen in India. Hierdoor kon ze zich beter inleven in mensen met psychiatrische aandoeningen en daarmee ook de opleiding beter vormgeven.

 

Tijdens haar verblijf in India leidde ze ook verpleegkundigen op uit Pakistan, Birma (nu Myanmar) en Thailand. In geen van deze landen bestond een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Een aantal verpleegkundigen die zij opleidde, zouden later in eigen land een opleiding starten. In 1960 keerde Kitty Verbeek terug naar Nederland.