Wijkverpleging

De wijkverpleegster was vanaf 1900 de belangrijkste pijler van de thuiszorg. Ze leerde eerst de ziekenverpleging, dan volgde de specialisatie wijkverpleging. Samen met de huisarts was de wijkverpleegster de spil van de gezondheidszorg op het platteland en in een stadswijk.

Vanaf 1990 zijn de traditionele  kruisverenigingen opgegaan in grote thuiszorgorganisaties. De taken van de wijkverpleegster zijn verdeeld over managers, verpleegkundigen, verzorgenden, kraam- en ziekenverzorgenden en thuiszorghulpen. Vrouwen en mannen werken nu in deze sector, die steeds meer aan invloed wint.