Thuiszorg, een containerbegrip

Thuiszorg is de overkoepelende term voor 'zorg aan huis'. Thuiszorg was tot eind 19e eeuw heel gebruikelijk. Familieleden, maar ook katholieke en protestantse zusters verzorgden de zieke. Met de oprichting van de vereniging 'Het Groene Kruis'ontstond na 1900 een netwerk van lokale kruisverenigingen die wijkverpleegsters opleidden en uitzonden om patiënten thuis te verplegen.

De thuiszorg heeft zich voortdurend aangepast aan de veranderende zorgbehoefte. Dat gebeurde na 1960 tengevolge van technologische ontwikkelingen, maar zo'n beweging zie je ook nu weer gebeuren.