Eerste lekenzusters

De kleding van de vroegste

pleegzuster, ca. 1850