Disclaimer

Op www.fni.nl wordt de geschiedenis van de verpleging en verzorging in beeld gebracht aan de hand van verhalen, feiten, beelden, filmpjes en objecten. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is.

Het Florence Nightingale Instituut aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. We hebben ons uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. 

Meen jij dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd aan het FNI laten weten.

Bij een gegronde klacht zal het Florence Nightingale Instituut het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met jou bekijken hoe op een andere manier aan jouw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Stuur in dat geval een mail met vermelding ‘klacht’ naar info@fni.nl. Er zal dan op korte termijn contact met je worden opgenomen. Je kunt een klacht indienen wanneer je rechthebbende bent op een werk dat op de website van het Florence Nightingale Instituut wordt getoond. 

Of als je om andere redenen een bezwaar wilt kenbaar maken tegen bepaald materiaal op de website (bijvoorbeeld in verband met jouw privacy). Vermeld in je mail de volgende gegevens: