Copyright

© Florence Nightingale Instituut 2017. Alle rechten voorbehouden. 

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze website aantreft bij het FNI of zijn gelicenceerd aan het FNI. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websitesites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Florence Nightingale Instituut of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het FNI voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel stellen wij het op prijs als je ons hierover informeert via info@fni.nl

 

Gebruik je een tekst van de website, vermeld dan het FNI en Nannie Wiegman bij de bronvermelding.Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik en mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: