Thema: Van washand tot wetenschap (1970-2030)

Zo’n 50 jaar geleden begon in Nederland de discussie over de vraag of verpleegkunde een EIGEN wetenschappelijke grondslag nodig had. De meningen hierover waren sterk verdeeld. Was het niet het belangrijkste dat een verpleegkundige goed overweg kon met de washand? Was de medisch-wetenschappelijke basis niet voldoende en zou de kern van het vak hierdoor niet in de verdrukking komen? Begin 1980 kwam het er dan toch van en startte de afstudeerrichting Verplegingswetenschap in Maastricht. De eerste hoogleraar was in 1986 een feit. In 2019 zijn er 13 hoogleraren Verplegings-wetenschap en is Evidence Based Nursing niet meer weg te denken uit de verpleegkunde. Is de washand definitief ingeruild voor wetenschap? Wat is de patiënt is opgeschoten met deze verwetenschappelijking en waar staan we straks in 2030? Over de geschiedenis, de stand van zaken nu en de toekomst gaat dit 4e Nightingale Symposium.