Porceleinen kamerpo

De kamerpo of piespot is een po die thuis gebruikt werd. Meestal was de pot van porcelein en vaak rijk versierd. De mode van de tijd is terug te vinden op de versierselen van de kamerpot. Het was dus een soort statussymbool. De huisbediende leegde de po en maakte hem schoon.