Wijkverpleegster, de spil

Kruisverenigingen konden concurreren met ziekenhuizen door wijkverpleegsters zieken thuis te laten verplegen. De wijkverpleegster fungeerde als schakel tussen huisarts en patiënt. Als vertrouwensfiguur gaf ze voorlichting aan patiënt en gezinsleden en droeg ze het motto Rust, Reinheid en Regelmaat uit. Verder was ze een informatiebron voor huisartsen en besturen van kruisverenigingen. Zij lichtte hen in over de situatie binnen de wijk. Wijkverpleegster was een zelfstandige, veeleisende functie, waarbij empathie, creativiteit, flexibiliteit en mobiliteit noodzakelijk waren. In het kruisgebouw assisteerde ze de consultatiebureau-arts met kinderen onderzoeken en vaccineren. Van daaruit regelde ze de uitleen van hulpmiddelen en gaf ze voorlichting. Ze woonde ook, tussen haar cliënten, in de wijk.