1903: Centraal Bureau voor Huiszorg

Het Groene Kruis te Rotterdam richt het 'Centraal Bureau voor Huiszorg' op. "Zij zal de woning knap houden, zal wasschen, strijken en koken, de kleeren en het huishoudgoed in orde houden, de kinderen behoorlijk reinigen en zorgen dat dezen, voor zoover zij scholen bezoeken, daar tijdig heengaan."(dominee Fleischer)