1895: Hulp in het Huisgezin

De eerste vereniging 'Hulp in het Huisgezin' wordt opgericht in Deventer. De ideale huisverzorgster voldoet aan deze eisen: