De loopbaan van Anneke

Anneke Braam is geboren op 16 januari 1927 in Gendt. Ze groeide op in een katholiek gezin en wist al vroeg dat ze iets met verpleging wilde doen. Haar verpleegkundige carrière begon in 1947 met de opleiding voor het diploma Algemene Ziekenverpleging in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Aansluitend deed ze in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht de kraamaantekening. Vanaf 1952 volgde ze de docentenopleiding aan de net geopende Katholieke Hogere School voor Verpleging, de KHSV, te Nijmegen.

‘Het Radboud’

Tijdens haar studie aan de KHSV verbaasde Anneke Braam zich meer en meer over de in haar ogen lage kwaliteit van de inservice-opleiding.

In die tijd was dat de enige opleiding in Nederland om het vak van verpleegkundige onder de knie te krijgen. Toen het in oprichting zijnde Radboudumc haar vroeg een visie op de nieuwe verpleegstersopleiding te ontwikkeling, zag ze haar kans schoon. In opdracht van ‘Het Radboud’ bezocht ze ziekenhuizen in Frankrijk en Engeland en oriënteerde ze zich op de manier waarop de opleidingen georganiseerd waren. Eenmaal terug zette ze haar opgedane kennis om in concrete plannen.

Hoogleraar

In 1961 trouwde Anneke Braam met Gerardus van den Bergh en kreeg ze 4 kinderen. Ze was inmiddels gestopt met werken om zich te wijden aan de opvoeding van de kinderen. In de avonduren schreef ze haar eerste publicatie Algemene Verpleegkunde. Deze leergang voor de verpleegkunde in de serie ‘In goede handen’ genoot jarenlang grote populariteit. In 1972 pakte Anneke van den Bergh-Braam de studie weer op en ging ze Sociologie studeren in Nijmegen. In die periode werd haar duidelijk dat verpleegkundigen veel te weinig gebruik maakten van onderzoek en theorievorming, wat haar deed besluiten zelf te gaan promoveren. In 1984 promoveerde ze op het onderzoek 'De hoofdverpleegkundige over leven in het ziekenhuis' om na 2 jaar benoemd te worden tot de eerste hoogleraar Verplegingswetenschappen. Ze vervulde deze functie tot 1991.

Visie

Na haar hoogleraarschap was Van den Bergh-Braam nog jaren actief met onderzoek en het schrijven van artikelen en boeken. Haar visie was dat verpleging alleen effectief was als het onderbouwd was met deugdelijk onderzoek. Ze signaleerde daarbij dat de medische discipline in het ziekenhuis teveel macht had en dat verpleging én patiënten daardoor in de verdrukking waren gekomen. De invloed en identiteit van verpleegkundigen moest versterkt worden, waarbij vooral de studie verplegingswetenschap een belangrijk hulpmiddel was. Ze pleitte er tenslotte voor dat zorg meer in de eigen omgeving van de patiënt geleverd moest. Dat vereist wel dat het gezondheidssysteem én de omgeving van de patiënt beter op elkaar afgestemd zullen moeten worden. Anneke van den Bergh-Braam stierf op 26 januari 2014 in Amsterdam. Ze werd 87 jaar.