125 jaar TvZ

September 2015 - Het is vast niemand ontgaan. Het Tijdschrift voor Ziekenverpleging bestaat maar liefst 125 jaar. In het uitgebreide themanummer veel aandacht voor de historie van ons mooie vak. Bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal dossier en een uitgebreid interview met Nannie Wiegman