Onderzoek

Wij bevorderen historisch onderzoek door kennis over de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen te stimuleren, faciliteren en te publiceren.