Educatie

Het Florence Nightingale Instituut ontwikkelt van oudsher op vernieuwende wijze educatief materiaal. Dit doen we om leerlingen en studenten inzicht te geven in de ontwikkelingen die het vak verpleging en verzorging heeft doorgemaakt. We zijn ervan overtuigd dat geschiedenis een plek in het curriculum verdient, of het nu verplicht is of niet. Ons motto luidt niet voor niets: ‘the future of nursing is built on the past’.

Waarom geschiedenis?

Geschiedenis van de verpleging laat zien waar het beroep vandaan komt. Hoe het zich ontwikkeld heeft. Welke bijzondere prestaties zijn geleverd. Welke vernieuwingen zijn doorgevoerd en wie ons in de loop der tijd zijn voorgegaan. Toekomstige en huidige verpleegkundigen en verzorgenden zijn onderdeel van een lange traditie. Ze kunnen zich spiegelen aan pioniers en rolmodellen, zonder de ogen te sluiten voor eventuele fouten uit het verleden. De geschiedenis laat zien hoe de beroepsgroep zich gevormd heeft, hoe deze is geprofessionaliseerd en welke beroepsorganisaties zijn ontstaan. Dat alles ondersteunt de beroepsidentiteit en versterkt een gevoel van beroepstrots. We zijn ervan overtuigd dat historische kennis ook bijdraagt aan innovatief denken.

<
>

Educatie voor jou

Via educatieve opdrachten geven we studenten graag inzicht in de ontwikkelingen die het vak heeft doorgemaakt. In dit dossier vind je een aantal voorbeelden van zo’n educatieve opdracht. Veel succes!

<
>

Verpleging en samenleving

De verpleging als beroep ontwikkelt zich niet in een vacuüm, maar in relatie tot de samenleving. Kennis van de omstandigheden en structuren waarin vroeger gewerkt werd, leidt tot beter begrip van de situatie waar verpleegkundigen en verzorgenden vandaag de dag mee te maken hebben.

Geschiedenis leert studenten omgaan met vragen als: hoe heeft de verpleegkundige praktijk zich ontwikkeld en waarom juist zo; hoe verhouden actuele discussies en vraagstukken zich tot het verleden; welke beelden hebben wij over heden en verleden en waar komen die vandaan? Daardoor kunnen ze gefundeerd meedenken en meepraten over actuele vraagstukken en hun eigen positie daarin bepalen.

<
>

Permanent in beweging

Wie de hedendaagse beroepspraktijk als gegeven neemt, vergeet dat vrijwel alle aspecten daarvan het gevolg zijn van historische ontwikkeling en vernieuwing. Soms ging het om grootse innovaties, vaak ook om kleine stapjes die in de dagelijkse praktijk werden bedacht en doorgevoerd. Zowel organisatorisch, beroepsinhoudelijk als sociaal is het verpleegkundige vak permanent in beweging: er worden steeds nieuwe eisen gesteld, steeds nieuwe technieken ontwikkeld, steeds nieuwe posities ingenomen. Geschiedenisonderwijs zorgt ervoor dat studenten zich ervan bewust worden dat zij zich bevinden op één moment in een lange tijdlijn. Het opent hun ogen voor het permanente proces van verandering en zorgt ervoor dat zij op hun beurt geprikkeld worden tot een innovatieve houding.

 

<
>
<
>

Literatuur

Wil je meer te weten komen over de historie van de verzorgende en verpleegkundige beroepen? We hebben een literatuurlijst met een aantal standaardwerken voor je samengesteld, die samen een goed overzicht geven van de ontwikkeling en de geschiedschrijving.

Meer lezen over Florence Nightingale?

Onze tips:

 • Naber, Johanna W.A., Wegbereidsters, (Utrecht, 1928).
 • Nightingale, Florence, Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft (Rotterdam, 2005).
 • Small, Hugh, Florence Nightingale, avenging angel (New York, 1998).

Literatuur:

 • Figes, Orlando, et al., De Krimoorlog of de vernedering van Rusland, (Amsterdam, 2010).*
 • Isphording, Benita, Florence Nightingale en de verpleging van toen tot nu (Lochem, 1970).*
 • Naber, Johanna W.A., Wegbereidsters (Utrecht, 1928).*
 • Nightingale, Florence, Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft (Rotterdam, 2005).*
 • Russell, William Howard, Despatches from the Crimea 1854-1856 (London, 1966).*
 • Small, Hugh, Florence Nightingale, avenging angel (New York, 1998).*

* geraadpleegd bij het samenstellen van dit dossier

<
>

Over ziekenverpleging, F. Nightingale

Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft.

 

Tijdelijk uitverkocht

€ 14,50

<
>

Meer lezen over Anna Reynvaan?

Onze tips: 

 • '17 Mei 1883 - 17 November 1895 Jubileum in het Wilhelmina-Gasthuis', Tijdschrift voor Ziekenverpleging, jg 6, nr 3 (1895) 33-36.
 • Brink-Poort, Martha van, Anna Reynvaan (Amsterdam, 1979).
 • Naber, Johanna W.A., Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper (Haarlem, 1918).

Literatuur:

 • '17 Mei 1883 - 17 November 1895 Jubileum in het Wilhelmina-Gasthuis', Tijdschrift voor Ziekenverpleging, jg 6, nr 3 (1895) 33-36.*
 • Brink-Poort, Martha van, Anna Reynvaan (Amsterdam, 1979).*
 • 'De Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging', Maandblad voor Ziekenverpleging, jg 3, nr 6 (1893) 117-123.*
 • 'Herdenking van den 70sten verjaardag van Mej. J.P. Reijnvaan', Tijdschrift voor Ziekenverpleging, jg 24, nr 8 (1914) 289-304.*
 • 'Jeltje De Bosch Kemper Nummer', Maandblad voor Ziekenverpleging, jg 23, nr 1 (1913) 2-17.*
 • Naber, Johanna W.A., Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper (Haarlem, 1918).*
 • 'Opening Anna Reijnvaanschool, annex woonhuis voor leerlingen, bij het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, op 12 mei', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 23, nr 12 (1970) 642-645.*
 • Reynvaan, J.P., Zuster Clara. Schetsen uit het leven eener verpleegster in een stedelijk gasthuis
 • 'Verslag van de Samenkomst van belangstellenden in ziekenverpleging op 4 en 5 October 1892, in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam', Bijvoegsel van het Maandblad voor Ziekenverpleging, jg 3 nrs 2 en 3 (1892) 34-83.*
 • Wiegman, Nanny, 'Gij completeert zijn arbeid: over de professionalisering van het verpleegkundig beroep (1880-1925)', Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. Gewina, jg 19, nr 4 (1996) 296-312.*

 * geraadpleegd bij het samenstellen van dit dossier

<
>

Meer lezen over Frederike Meyboom?

Onze tips: 

 • Hillo, Jan van, 100 Jaar zuster Meyboom televisie-uitzending 19 maart 1971 (tekst interview NCRV, Hilversum, 1971).*
 • Meyboom, F., Grepen uit de geschiedenis van zorgen en verzorgen (Amsterdam, 1970).*
 • Rijpstra-Verbeek, Mimi, Dienend in het wit. Het levensverhaal van zuster F. Meyboom (Lochem, 1962).*


* geraadpleegd bij het samenstellen van dit dossier

<
>

Meer lezen over de Dag van de Verpleging?

Onze tips: 

 • Brush, Barbara L., et al. red., Nurses of all nations. A history of the International Council of nurses, 1899-1999 (Philadelphia/New York/Baltimore, 1999).
 • ‘Dossier Dag van de Verpleging’, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, jg 124 nr 2 (2014) 11-25.
 • Hörchner, W.S., ‘Openingswoord jaarvergadering Federatie’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging, jg 17, nr 24 (1964) 459-461.

Literatuur:

 • '12 mei - dag van de verpleging. De man in de verpleging, een claim op tienduizenden', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 24, nr 6 (1971) 278-279.*
 • '12 mei 1984. Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 37, nr 10 (1984) 294.*
 • '12 mei dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 18, nr 4 (1965) 139-140, 198.*
 • '12 mei: dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 27, nr 19 (1974) 422.*
 • '12 mei: dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 29, nr 10 (1976) 446.*
 • '1820-1970 150 jaar ontwikkeling van de verpleegkunde. "Een uitdaging aan de toekomst"', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 23, nr 4 (1970) 204.*
 • Berg, Elisabeth, 'Zondag in de gezondheidszorg', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 21, nr 9 (1968) 361-363.*
 • 'Bij de 12e mei. Verpleging: tussen mens en techniek', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 30, nr 10 (1977) 451.*
 • Boom, C.A.J. ten, 'Dag van de verpleging 1967', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 1 (1967) 27.*
 • Brush, Barbara L., et al. red., Nurses of all nations. A history of the International Council of Nurses, 1899-1999 (Philadelphia/New York/Baltimore, 1999).*
 • 'Dag der verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 11 (1966) 384-385.*
 • 'Dag van de verpleging - motto 1972. Gezondheidszorg ook ónze zorg, Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 25, nr 10 (1972) 442.*
 • 'Dag van de verpleging 12 mei 1968', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 21, nr 5 (1968) 210.*
 • 'Dag van de verpleging sluit aan op "Jaar van het kind"', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 32, nr 9 (1979), 425.*
 • 'Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 9 (1966) 280-287.*
 • 'Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 6 (1966) 173.*
 • 'Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 7 (1966) 238.*
 • 'Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 9 (1967) 318-321.*
 • 'Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 41, nr 10 (1987) 204.*
 • ‘Dossier Dag van de Verpleging’, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, jg 124 nr 2 (2014) 11-25.*
 • Dijken, T. van, '12 mei dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 17, nr 24 (1964) 842-844.*
 • 'Een gelegenheid om aan het eigen imago te werken. Dag van de verpleging 2000’, Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 110, nr 4 (2000) 107.*
 • 'Enkele activiteiten op de dag van de verpleging 1969', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 22, nr 11 (1969) 546-547.*
 • 'Gezondheid is meer . . . .', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 31, nr 10 (1978) 427.*
 • Hörchner, W.S., ‘Openingswoord jaarvergadering Federatie’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 17, nr 24 (1964) 459-461.*
 • Hörchner, W.S., 'De dag van de verpleging 1967', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 13 (1967) 467-468.*
 • 'Internationaal motto voor de dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 31, nr 6 (1978) 269.*
 • 'Internationale dag van de verpleging 1975. 1975 - Internationaal jaar van de vrouw', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 28, nr 8 (1975) 384.*
 • 'Internationale dag van de verpleging 2007. "Zorg voor een positieve werkomgeving"' Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 117, nr 5 (2007) 10.*
 • Kruk, Tineke van der en Esther van Heeswijk, '12 mei: dag van de verpleging', Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 118, nr 5 (2008) 11.*
 • Laak, H.A. v.d., 'De dag van de verpleging. Excursie naar het Deltaziekenhuis', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 12 (1966) 421.*
 • Matthée Killian, zr, 'De mens die verpleegkundige zorg behoeft', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 9 (1967) 314-317.*
 • Meer, L.N.M. van der, 'Enige impressies van de dag der verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 22, nr 11 (1969) 555.*
 • 'Mensen met mensen . . . in de gezondheidszorg', Tijdschrift voor Ziekenverpleging en Nederlands Tijdschrift voor Medische Studenten (speciale uitgave 8 mei 1983) 487.*
 • Nursing, jg 20, nr 5 (mei 2014)
 • Pasch, Tonny van de, '12 mei', Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 109, nr 9 (1999) 267.
 • Pasch, Tonny van de, Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 110, nr 9 (2000) 258.*
 • Quinn, Sheila, ICN. Past and present (Harrow, 1989).*
 • 'Radio- en televiesieprogramma's (sic!) ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 8 (1966) 287.*
 • 'Radio programma's ter gelegenheid van de "dag van de verpleging"', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 17, nr 9 (1964) 294.*
 • 'Radioprogramma ter gelegenheid van de dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 18, nr 9 (1965) 325.*
 • Schreurs, M.E.M., 'Openingsrede "Dag van de verpleging"', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 23, nr 12 (1970) 640-641.*
 • Stam, J.F., 'De mens in de gezondheidszorg. "Overpeinzingen van een patiënt rond de dag van de verpleging"', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 25, nr 21 (1972) 781-782.*
 • Stam, Jaap, 'Dag van de verpleging. Impressies van een ooggetuige', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 23, nr 11 (1970) 592.*
 • Tieleman, Anneke, et al., 'Een activiteit op de dag van de verpleging', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 13 (1967) 468.*
 • Trimbos, C.J.B.J., 'Verpleging en toekomst', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 20, nr 9 (1967) 322-327.*
 • 'TvZ-Publicatieprijs', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 31, nr 11 (1978) 507.*
 • Veeneklaas, G.M.H., 'Het toenemend verpleegsterstekort. Een obligaat verschijnsel van maatschappelijke vooruitgang', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 18, nr 9 (1965) 330-340.*
 • 'Verenigingsnieuws Nationale Bond van Verplegenden', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 16, nr 20 (1963) 651.*
 • 'Verenigingsnieuws Nationale Bond van Verplegenden', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 14, nr 12 (1961) 415-418.*
 • Verheul, J. en J. Dankers red., Florence Nightingale, (Maarssenbroek, 1987)
 • 'Verpleging tussen ethiek en techniek', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 22, nr 9, (1969) 398, 440-441.*
 • 'Verslag forumbespreking', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 18, nr 13 (1965) 516-517.*
 • 'Verslag van de Federatie', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 7, nr 24 (1954) 624-627.*
 • 'Verslagen van bijeenkomsten, conferenties e.d.', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 36, nr 15 (1983) 478-479.*
 • 'Wat gebeurt er zoal op de "Dag van de Verpleging"? Veel! Heel veel!', Tijdschrift voor Ziekenverpleging jg 19, nr 9 (1966) 286, 291.*
 • Wie is er nu echt ziek? Zwartboek van de verpleging ('s-Hertogenbosch, 1982).*
 • 'Zoeken op internet. Dag van de verpleging', Tijdschrift voor Verpleegkundigen jg 117, nr 5 (2007) 51.*

* geraadpleegd bij het samenstellen van dit dossier

 

<
>

Bets Bilgen (1906-1996)

Bets Bilgen was een enthousiaste en praktische verpleegkundige. Doordat ze wetenschappelijke theorieën een praktische invulling wist te geven, hielp ze de verpleging als vak verder. Haar enthousiasme, haar scherpe inzicht en haar arbeidsethos waren voor velen een belangrijke inspiratiebron.

Gezinszorg

De professional die organisatorische taken in een gezin overneemt, heet sinds 1997 verzorgende of helpende. Ook namen als thuisbegeleidster, ouderenhelpster of gezinshulp komen voor. Ze zijn afgeleid van de beroepsbeoefenaren die vanaf begin 20e eeuw in de gezinsverzorging werkzaam waren. Zij waren de praktische vervangsters van moeders, die hun taken in het gezin niet konden vervullen. Er werden hoge eisen aan hen gesteld. Hoe is het beroep van huisverzorgster - zoals de gezinsverzorgende vroeger heette - veranderd?

Bep Engelberts (1898-1965)

Anna Elisabeth Wilhelmina Christine Engelberts, roepnaam Bep, beschouwde haar verpleegkundige werk in Nederland en Nederlands-Indië als de vervulling van een gewone plicht. Daarmee was ze een voorbeeld voor velen en een onmisbare steun voor de artsen met wie ze samenwerkte.

Dag Prinsengracht

In 1857 beleefde de verpleging in Amsterdam een hoogtepunt. Op de Prinsengracht 769 gingen de deuren van een imposant ziekenhuis open. Het deftige gebouw was bedoeld voor de huisvesting en opleiding van de pleegzusters. Het Prinsengrachtziekenhuis ontving in het begin weinig patiënten. De kleinschaligheid van het ziekenhuis werd de kracht. De kracht van de Gracht. Eind 2014 sluit dit unieke opleidingsziekenhuis definitief zijn deuren. In dit dossier leggen we de bijzondere historie vast.

Verplegen in de Z

Eeuwenlang zijn termen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten door elkaar gebruikt. De haast eindeloze opsomming varieert van zwakzinnigen tot idioten, debielen, imbecielen, achterlijken, onvolwaardigen, onmaatschappelijken, onnozelen, waanzinnigen, gekken en dwazen. Bij verstandelijk gehandicapten of zwakzinnigen is er altijd sprake van gebrekkige verstandelijke vermogens. Het is een groep die niet of moeilijk voor zichzelf kan zorgen. De kwetsbaarheid is gebleven, maar tegenwoordig spreken we over ‘mensen met mogelijkheden’. Hoe komt dat zo?

Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916)

Jeltje de Bosch Kemper werd op 28 april 1836 in een welgestelde familie in Amsterdam geboren. Het was niet gebruikelijk dat beschaafde meisjes werkten of studeerden. Maar Jeltje wilde zich nuttig maken en stortte zich op de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen en verpleegsters.

Dag van de Verpleging

Als je op internet zoekt naar ‘Dag van …’ lijkt het wel of er elke dag iets te vieren of te herdenken valt. Je moet dus van goeden huize komen om je daartussen staande te houden. De ‘Dag van de Verpleging’ doet dat in Nederland al een halve eeuw. Waarom is die dag in het leven geroepen en hoe is de ontwikkeling verlopen? Gaat het om meer dan een plakje cake bij de koffie?

Hall of Fame

Wie zijn ze, die vrouwen en mannen die het beroep van verpleegkundige en verzorgende groot gemaakt hebben? Natuurlijk kent iedereen Florence Nightingale wel, maar al die andere ambassadeurs en voorbeelden verdienen ook onze aandacht. Hier zijn ze!

Marianne van Driel Krol (1920-2003)

Marianne van Driel Krol werd in 1920 in Haarlem geboren. Zij zette zich in voor één brede basisopleiding voor verpleegkundigen. Haar initiatieven op het gebied van wet- en regelgeving waren doorslaggevend voor de ontwikkeling van de verpleegkunde in de 20e eeuw .

Nannie Blogt

Onze directeur drs. Nannie Wiegman, historicus en verpleegkundige van huis uit, blogt regelmatig. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van actuele ontwikkelingen die zij in haar blog becommentarieert en in historisch perspectief plaatst.

Verplegen in de thuiszorg

Thuiszorg is een koepelbegrip dat wijkverpleging, gezinszorg, kraamverzorging, ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten omvat. Nu ingrijpende wijzigingen in de zorg voor de deur staan, leidt het begrip thuiszorg nogal eens tot spraakverwarring.

Lientje de Bussy-Kruysse (1858–1937)

Lientje Kruysse was een van Nederlands eerste gediplomeerde verpleegsters. Haar grote verdienste is dat zij kennis uit het buitenland in Nederland heeft geïntroduceerd. Zo heeft zij de wijkverpleging in diverse steden georganiseerd naar het toonaangevende Brits model.

Verplegen in de psychiatrie

Mensen met psychische stoornissen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Ze worden ambulant behandeld of zelfs via internet. Patiënten heten cliënten. Oppassers en bewaarders hebben plaatsgemaakt voor verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in de GGZ. Lees hier hoe deze veranderingen tot stand gekomen zijn.

Tijdlijn van de zorg

Tussen 1830 en nu komen verplegen en verzorgen tot bloei. Hoogte- en dieptepunten, kleine en grote gebeurtenissen maken hun geschiedenis. Hier vind je een globale tijdlijn van die ontwikkeling. Samen met jou maken we deze tijdlijn completer. Schrijf je mee aan deze tijdlijn?

Verplegen in de wijk

Wijkverpleging staat volop in de schijnwerpers. Vergrijzing en bezuiniging maken dat de thuiszorg op een andere manier georganiseerd moet worden. Huishoudelijke hulp komt bij gemeenten te liggen, terwijl verpleging en verzorging een taak van de wijkverpleging blijven. De roep om de ‘ouderwetse wijkverpleegster’ weerklinkt. De vraag is dan natuurlijk wat voor iemand dat was.

Nieuws

In dit nieuwsdossier vind je het laatste nieuws van en over het Florence Nightingale Instituut. We houden je op de hoogte van relevante ontwikkelingen, maar ook van nieuwe themadossiers op deze website.

Verplegen in het ziekenhuis

Waar verplegen we de patiënt. Thuis of in het ziekenhuis? Tegenwoordig worden patiënten - onder andere uit kostenoverwegingen - eerder naar huis gestuurd dan 25 jaar geleden. Verpleegkundigen krijgen daarom steeds meer alleen met de ernstige ziektegevallen te maken. Hoe was dat in de 19e en de 20e eeuw? Hoe zagen ziekenhuizen er uit? Bestonden verpleegkundigen al en wat deden ze toen?

Kraamzorg thuis

In Nederland was thuis bevallen de normaalste zaak van de wereld, ook nadat in andere westerse landen de medicalisering van de geboorte toenam. Nederlandse vrouwen kregen hun baby lange tijd liever thuis dan in het ziekenhuis. Toch daalt het aantal thuisbevallingen aanzienlijk. Hoe gaat dat verder en wat betekent die afname voor het beroep van kraamverzorgende?

Home

Welkom op de website van het Florence Nightingale Instituut. Hier vind je allerlei themadossiers over de geschiedenis van de verpleging en verzorging. Ontdek hoe het vak zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. Maak kennis met belangrijke vrouwen uit het vak. En deel deze informatie met anderen.

Trots op de geschiedenis van je vak!

Vanaf 1880 is verplegen van zieken een echt vak. Hoe die ontwikkeling is gegaan, brengen we in beeld op deze website. Ontdek de geschiedenis van de verpleging en verzorging aan de hand van onze themadossiers. En laat ook je eigen verhalen achter.

<
>

Onze collectie van verpleegkundige objecten is gedigitaliseerd en vind je terug in de themadossiers op deze website

<
>

Beantwoord deze vraag en ontdek welke themadossiers voor jou interessant zijn.

De voor jou geselecteerde dossiers verschijnen naast elkaar. Je kunt via het pijltje in de rode balk aan de zijkant van het dossier verder klikken.

Verberg Voor jou, omdat je meer wilt weten over educatie